fbpx

הסכם שכירות דיגיטלי

העלאה וחתימה על ההסכם האישי שלך

יש לך נוסח הסכם?
מעתה יוכלו השוכרים שלך לחתום עליו בצורה דיגיטלית! 

הממשק הקל לשימוש ינחה אותך בהעלאת הסכם השכירות.
ההסכם ישלח לשוכרים, לצורך אימות זהותם וחתימה דיגיטלית על המסמך, מבלי צורך לצאת מהבית. 
לאחר חתימת כל הצדדים לחוזה, ננעל המסמך והוא נשלח לכל הצדדים באמצעות הדוא"ל.

הסכם שכירות דיגיטלי

העלאה וחתימה על ההסכם האישי שלך

יש לך נוסח הסכם?
מעתה יוכלו השוכרים שלך לחתום עליו בצורה דיגיטלית! 

הממשק הקל לשימוש ינחה אותך בהעלאת הסכם השכירות.
ההסכם ישלח לשוכרים, לצורך אימות זהותם וחתימה דיגיטלית על המסמך, מבלי צורך לצאת מהבית. 
לאחר חתימת כל הצדדים לחוזה, ננעל המסמך והוא נשלח לכל הצדדים באמצעות הדוא"ל.

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על הסכם באופן מקוון והעברת המסמך החתום לכל הצדדים

קל לשימוש

חתימה על הסכם באמצעות טלפון נייד, טאבלט או מחשב. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית משמשת כראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

חוקיות

חוקי לחלוטין על פי החוק הישראלי

ID VERIFICATION - אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach

המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית 2001

המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך, בהתאם לתיקונים לחוק התשס״א - 2001

איך זה עובד

1. רכישה - המוצר הדיגיטלי נרכש באמצעות מערכת תשלום מאובטחת

2. העלאת ההסכם והזנת פרטים - המשכיר מזין את פרטי השוכר/ים והמשכיר/ים (שם, כתובת מייל וטלפון נייד) את כתובת הנכס המושכר ומצרף את ההסכם

3. דיגיטציה –אנו מעלים את ההסכם למערכת החתימה הדיגיטלית. הפעולה אורכת עד 2 ימי עסקים.

4. SMS –המשכיר/ים והשוכר/ים מקבלים הודעת SMS עם קישור למסמך הדיגיטלי

5. אימות זהות - מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של החותמים מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת

6. חתימה - המשתתפים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך. חתימות הצדדים מופיעות בתחתית ההסכם ולצידן שם ומספר ת.ז שנלקח אוטומטית מהתעודה שנסרקה במערכת אימות הזהות

7. סגירת המסמך - לאחר חתימת כל הצדדים להסכם, ננעל המסמך באופן שלא ניתן לעשות בו שינויים נוספים.

8. שליחה - מסמך השינויים החתום והסגור נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של המשתתפים, כפי שהזין אותם רוכש המסמך. הקובץ כולל נספח המפרט מתי ואיזה פעולות בוצעו במסמך ועל ידי מי הן בוצעו

העלאת ההסכם

עליך להעלות הסכם שבו כל הסעיפים מלאים - תקופת השכירות ואופציית הארכה אם ישנה, שכה"ד החודשי ותשלומים נוספים שחלים על השוכר, בטחונות נדרשים ורשימת תכולה

יש להעלות את ההסכם בפורמט PDF

להשאיר כחצי עמוד ריק בסוף ההסכם. בחלק זה יופיעו שמות ומספר זהות החותמים (אשר ילקחו אוטומטית ממערכת אימות הזהות) וחתימתם

איך זה עובד

1. רכישה - המוצר הדיגיטלי נרכש באמצעות מערכת תשלום מאובטחת

2. העלאת ההסכם והזנת פרטים - המשכיר מזין את פרטי השוכר/ים והמשכיר/ים (שם, כתובת מייל וטלפון נייד) את כתובת הנכס המושכר ומצרף את ההסכם

3. דיגיטציה –אנו מעלים את ההסכם למערכת החתימה הדיגיטלית. הפעולה אורכת עד 2 ימי עסקים.

4. SMS –המשכיר/ים והשוכר/ים מקבלים הודעת SMS עם קישור למסמך הדיגיטלי

5. אימות זהות - מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של החותמים מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת

6. חתימה - המשתתפים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך. חתימות הצדדים מופיעות בתחתית ההסכם ולצידן שם ומספר ת.ז שנלקח אוטומטית מהתעודה שנסרקה במערכת אימות הזהות

7. סגירת המסמך - לאחר חתימת כל הצדדים להסכם, ננעל המסמך באופן שלא ניתן לעשות בו שינויים נוספים.

8. שליחה - מסמך השינויים החתום והסגור נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של המשתתפים, כפי שהזין אותם רוכש המסמך. הקובץ כולל נספח המפרט מתי ואיזה פעולות בוצעו במסמך ועל ידי מי הן בוצעו

העלאת ההסכם

עליך להעלות הסכם שבו כל הסעיפים מלאים - תקופת השכירות ואופציית הארכה אם ישנה, שכה"ד החודשי ותשלומים נוספים שחלים על השוכר, בטחונות נדרשים ורשימת תכולה

יש להעלות את ההסכם בפורמט PDF

להשאיר כחצי עמוד ריק בסוף ההסכם. בחלק זה יופיעו שמות ומספר זהות החותמים (אשר ילקחו אוטומטית ממערכת אימות הזהות) וחתימתם

יש לנו פתרונות דיגיטליים נוספים למשכירי נכסים