fbpx

הודעה דיגיטלית מהשוכר

הודעה מוקדמת מהשוכר על מועד סיום הסכם שכירות

הודעה דיגיטלית על סיום שכירות מאפשרת לשוכרים להודיע מראש למשכיר (בעל הבית) על המועד בו הם מבקשים לסיים את הסכם השכירות ולפנות את הנכס המושכר. המסמך החתום כולל אימות זהות השוכרים והינו קביל מבחינה משפטית

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על ההודעה באופן מקוון והעברת המסמך החתום למשכיר בתוך דקות

קל לשימוש

חתימה על ההודעה באמצעות טלפון נייד, טאבלט או מחשב. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של כל הצדדים

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית ראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

  1. רכישה המוצר הדיגיטלי נרכש על ידי השוכר באמצעות מערכת תשלום מאובטחת באתר
  2. מילוי פרטים – השוכר מזין את פרטי השוכרים הנוספים (אם ישנם) והמשכירים – שם, כתובת מייל וטלפון נייד. כמו כן מזין את כתובת הנכס, ותאריך חתימת הסכם השכירות
  3. SMS השוכר מקבל קישור באמצעות SMS המאפשר לו למלא את מועד סיום הסכם השכירות ולחתום. לאחר חתימתו, מקבלים השוכרים הנוספים קישור באמצעות SMS המזמין אותם לצפות ולחתום על ההודעה
  4. אימות זהות – מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של כל החותמים, מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת 
  5. חתימה – המשתתפים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך. ברגע שהאחרון חתם, המסמך נסגר באופן שלא ניתן לעשות בו שינויים נוספים
  6. שליחה – המסמך החתום והסגור נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של השוכרים והמשכירים, כפי שהזין השוכר בתחילת התהליך. הקובץ כולל נספח המפרט מתי ואיזה פעולות בוצעו במסמך ועל ידי מי הן בוצעו
  • ID VERIFICATION – אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reachחברת Reach
  • המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית 2001
  • המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך, בהתאם לתיקונים לחוק התשס״א – 2001

הודעה דיגיטלית מהשוכר

הודעה מוקדמת על סיום הסכם השכירות

הודעה דיגיטלית מהשוכר מאפשרת לשוכר/ים להודיע מראש לבעל הבית על המועד בו הם מבקשים לסיים את הסכם השכירות ולפנות את הנכס המושכר. המסמך החתום כולל אימות זהות המשכירים והינו קביל מבחינה משפטית

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על השטר באופן מקוון והעברת המסמך החתום לבעל הנכס תוך דקות

קל לשימוש

חתימה על השטר באמצעות טלפון נייד, טאבלט או מחשב. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של כל המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית ראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

חוקיות

חוקי לחלוטין על פי החוק הישראלי

ID VERIFICATION - אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach

המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית 2001

המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך, בהתאם לתיקונים לחוק התשס״א - 2001

איך זה עובד

1. רכישה - המוצר הדיגיטלי נרכש על ידי השוכר באמצעות מערכת תשלום מאובטחת באתר

2. מילוי פרטים - השוכר מזין את פרטי המשכירים והשוכרים - שם, כתובת מייל וטלפון נייד. כמו כן מזין את כתובת הנכס, ותאריך חתימת הסכם השכירות

3. SMS - השוכר מקבל קישור באמצעות SMS המאפשר לו למלא את מועד סיום הסכם השכירות ולחתום על ההודעה. במידה ויש משכיר נוסף, הוא מקבל הודעת SMS עם קישור לצפייה וחתימה על ההודעה

4. אימות זהות - מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של כל החותמים, מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת

5.חתימה - המשתתפים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך. ברגע שהאחרון חתם, המסמך נסגר באופן שלא ניתן לעשות בו שינויים נוספים

6. שליחה - המסמך החתום והסגור נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של הצדדים, כפי שהזין השוכר בתחילת התהליך. הקובץ כולל נספח המפרט מתי ואיזה פעולות בוצעו במסמך ועל ידי מי הן בוצעו