fbpx

חוזה שכירות משנה דיגיטלי

חוזה סאבלט בין השוכר הראשי לשוכר המשנה

חוזה שכירות משנה (סאבלט) דיגיטלי מאפשר לשוכר/ים הראשי/ים (מי ששכר מבעל הנכס) ולשוכר/י המשנה למלא ולחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית.

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 40 ש"ח)

שתי אפשרויות לבחירתך:

מסמך בו בעל הנכס נותן הסכמתו לחוזה
או
מסמך בו בעל הנכס אינו משתתף בתהליך.

חוזה שכירות משנה דיגיטלי

חוזה סאבלט בין השוכר הראשי לשוכר המשנה

חוזה שכירות משנה (סאבלט) דיגיטלי מאפשר לשוכר/ים הראשי/ים (מי ששכר מבעל הנכס) ולשוכר/י המשנה למלא ולחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית.

שתי אפשרויות לבחירתך:

מסמך בו בעל הנכס נותן הסכמתו לחוזה או מסמך בו בעל הנכס אינו משתתף בתהליך.

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

מחפשים חוזה שכירות משנה בחינם?

לחצו לקבלת כתב שטר חוב למילוי עצמי

חוזה שכירות משנה דיגיטלי לדוגמה:

יש לנו פתרונות דיגיטליים נוספים לשכירות

יש לנו פתרונות דיגיטליים נוספים לשכירות

איך זה עובד

רכישה - המוצר הדיגיטלי נרכש באתר באמצעות מערכת תשלום מאובטחת

מילוי פרטים - הרוכש מזין את פרטי השוכרים (ראשי/ים ומשנה) ובעל הנכס - שם, כתובת מייל וטלפון נייד. כמו כן מזין את כתובת הנכס, ותאריך החתימה על הסכם השכירות המקורי (בין השוכר הראשי לבעל הנכס)

SMS- השוכר הראשי מקבל קישור באמצעות SMS המאפשר לו להוסיף פרטים לחוזה ולחתום עליו. לאחר חתימתו, מקבלים השוכרים קישור באמצעות SMS המזמין אותם לצפות ולחתום על החוזה

אימות זהות - מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של כל החותמים (למעט בעל הנכס), מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת

חתימה - המשתתפים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך

אישור - במידה והמוצר שנרכש כולל את אישור בעל הנכס, יקבל אף הוא קישור באמצעות SMS המזמין אותו לאשר את ההתקשרות

סגירה ושליחה – החוזה החתום ננעל באופן שלא ניתן לעשות שינויים. המסמך נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של המשתתפים, כפי שהזין אותם רוכש המסמך. הקובץ כולל נספח המפרט איזה פעולות בוצעו במסמך, מתי ועל ידי מי הן בוצעו

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על המסמך באופן מקוון והעברת המסמך החתום לבעל הנכס תוך דקות

קל לשימוש

חתימה על המסמך באמצעות טלפון נייד, טאבלט או מחשב. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של כל המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית ראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

חוקיות

חוקי לחלוטין על פי החוק הישראלי

ID VERIFICATION - אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach

המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך

המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית תשס"א-2001

חוזה שכירות משנה (סאבלט)