fbpx

ערבויות ובטחונות לשכירות

פשוט לחתום על ערבות להבטחת הסכם שכירות!

וירוס הקורונה מקשה על הערבים לחתום על הערבויות בנוכחות המשכיר או עורך הדין.

מהיום לא צריך לעזוב את הבית! יוצרים, חותמים ושולחים ערבויות לשכירות עם Rentfair

ערבויות ובטחונות לשכירות

פשוט לחתום על ערבות להבטחת הסכם שכירות!

ערבויות ובטחונות לשכירות

פשוט לחתום על ערבות להבטחת הסכם שכירות!

וירוס הקורונה מקשה על הערבים לחתום בנוכחות המשכיר או עורך הדין.

מהיום לא צריך לעזוב את הבית! יוצרים, חותמים ושולחים ערבויות לשכירות עם Rentfair

וירוס הקורונה מקשה על הערבים לחתום בנוכחות המשכיר או עורך הדין.

מהיום לא צריך לעזוב את הבית! יוצרים, חותמים ושולחים ערבויות לשכירות עם Rentfair

ערבויות לשכירות

לחתימה מרחוק עם הטלפון הנייד

מסמכים להורדה בחינם

פתרונות נוספים להשכרה


יש לנו פתרונות דיגיטליים נוספים לשכירות

ערבויות לשכירות

לחתימה מרחוק עם הטלפון הנייד

מסמכים להורדה בחינם

יש לנו פתרונות דיגיטליים נוספים לשכירות

כל הזכויות שמורות לרנטפייר בע"מ. 2020

כתב ערבות דיגיטלית

ערבות אישית להבטחת התחייבויות השוכר בהסכם שכירות

ערבות אישית דיגיטלית להבטחת הסכם שכירות מאפשרת לערבים לחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

שטר חוב דיגיטלי

שטר חוב דיגיטלי להבטחת הסכם שכירות

שטר חוב דיגיטלי להבטחת הסכם שכירות מאפשר לשוכרים ולערבים למלא ולחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית.

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

שטר חוב

לקבלת המסמך בחינם, יש למלא את הפרטים בטופס זה. בסיום ישלח המסמך אוטומטית לכתובת המייל שרשמת.

ערבות אישית לחוזה שכירות

לקבלת המסמך בחינם, עליך למלא את הפרטים בטופס זה. בסיום ישלח המסמך אוטומטית לכתובת המייל שרשמת

חוזה שכירות משנה (סאבלט)