fbpx

שאלות & תשובות

שאלות & תשובות

חשוב לוודא שהמשכיר הוא אכן בעל הנכס או מיופה כוח מטעמו. 

 • בקשו מבעל הבית את מספר הגוש החלקה ותת החלקה (אם קיים).  
 • הזמינו נסח טאבו  מקוון מרשם המקרקעין (בעלות של כ 15₪) בכתובת:  (gov.il) 
 • צלמו את ת.ז של המשכיר בעת החתימה על ההסכם והשוו אותה לנסח הטאבו. 

שימו לב! אם רשומים מספר בעלי נכס בנסח הטאבו – על כולם לחתום על ההסכם. אם מדובר בייפוי כוח  – עליו להיות חתום בידי עו"ד.

אין לחייב אתכם בתשלום דמי התיווך של מתווך  שהמשכיר הזמין את שירותיו. זה מנוגד לחוק!
במידה ואתם פניתם למתווך וביקשתם ממנו שימצא עבורכם דירה – אז התשלום למתווך חל עליכם. החוק לא קובע דמי תיווך מקסימליים אולם דמי התיווך הנהוגים הם בגובה דמי שכירות של חודש בצירוף מע"מ.

 • ערבים: מדובר באנשים מטעמכם (אחד או יותר), אשר יאשרו בחתימתם כי הם ערבים להתחייבויותיכם כשוכרים של הדירה. זהו בטחון מקובל ללא עלות. 
 • שטר חוב: זהו שטר בו אתם מתחייבים לשלם לבעל הדירה סכום של כסף. מומלץ לחתום על שטר שבו הסכום הנקוב לא יעלה על מספר חודשי שכירות. בעל הדירה יכול להגיש את שטר החוב להוצאה לפועל ולממשו במקרה של הפרת ההסכם מצדכם. לעיתים נדרשים הערבים לחתום אף הם על שטר זה. זהו בטחון מקובל ללא עלות.
 • שיק ביטחון: זהו שיק רגיל המובטח למשכיר במקרה של הפרת הסכם, ללא תאריך, חתום בידיכם. המשכיר יכול לבקש לפקודת העירייה שבה נמצאת הדירה לחברת החשמל וכד'. רוב משכירי הדירות דורשים לקבל שיקים פתוחים (חתומים, אך לא כוללים סכום או תעריך פירעון) ולכן, הקפידו שעל כל שיק ביטחון שאתם משאירים בידי בעלי הדירה, יהיו כתובות המילים "שיק ביטחון". הקפידו שעל השיק משורטט קרוס בתוכו כתוב "למוטב בלבד". אין לתת שיק ללא שם המוטב!  
 • ערבות בנקאית: זוהי ערבות שתתבקש להוציא לטובת המשכיר. הוצאת הערבות כרוכה בעלות לא מבוטלת. על פי רוב תתבקשו להפקיד בבנק פיקדון בגובה הערבות. על פי החוק, מותר לבעל הבית לדרוש ערבות בסכום של עד 3 חודשי שכירות או שליש מדמי השכירות אם מדובר בפחות מ 9 חודשי שכירות.

לפי החוק, בעל הבית רשאי לממש את הערבות רק אם:

 1. לא שילמת את שכר הדירה
 2. לא שילמת את התשלומים בזמן (ארנונה, חשמל, מים וכו).
 3. לא תיקנת בדירה ליקויים שהיו באחריותך.
 4. לא פינית את הדירה במועד.

שימו לב! על בעל הבית להודיע לכם מראש על כוונתו לממש את הערבות ולתת לכם זמן סביר לתקן את ההפרה שבגללה הוא מבקש לממש את הערבות.

למרות החוק החדש, הערבויות המונפקות על ידי הבנקים הינן "אוטונומיות" – כלומר בעל הבית יכול בכל רגע לגשת לבנק שלך ולדרוש לקבל את כספי הערבות.

 • כתיבת שיק נעשית בעט ולא בעפרון.
 1. יש לוודא שבחלק העליון של השיק מודפס "למוטב בלבד" בין שני קווים מקבילים. אם לא – יש להוסיף זאת ידנית. המשמעות היא שניתן להפקיד את השיק אך ורק בחשבון בנק של המוטב. לא מומלץ לוותר על זה! 
 2.  בשדה “שלמו לפקודת” או “שלמו ל”, יש לרשום את שם האדם שלו אנו משלמים – בעל הבית הרשום בהסכם. 
 3. במלבן מימין שבו הסימן ₪ יש לרשום את סכום השיק בספרות. בקו היוצא ממנו יש לרשום את הסכום במילים, ובסופן להוסיף את המילה “בלבד”. 
 4. בתחתית השיק יש לרשום את תאריך התשלום הרצוי. 
 5. בתחתית השיק יש לחתום את חתימתכם כפי שחתמתם בבנק שלכם. 
 6. בספח השיק (החלק שנשאר אצלכם) מלאו את כל הפרטים לצרכי מעקב ובקרה. 

חשוב!! הקפידו שתהיה יתרה מספקת בחשבונכם בעת פירעון השיק. אם יש בעיה – דברו עם בעל הבית, התקשרו לסניף הבנק שלכם או בקשו עזרה מחבר. שיק חוזר משאיר אתכם עם כתם לכל החיים ☹

 "המשכיר", או כמו שאנו ברנטפייר מכנים אותו  "בעל הבית", הוא בעל הנכס, אשר מקנה לאדם אחר זכות להחזיק ולהשתמש בנכס.
"השוכר" הוא אדם אשר מקבל את הנכס להחזקתו לשם שימושו, תמורת תשלום.

בשנת 2017 ביצע המחוקק תיקונים לחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 אשר עוסק בהסדרתם של הסכמי שכירות ושאילה בישראל. במסגרת החקיקה שונו והתווספו מספר סעיפים בחוק, כאשר התוספת המרכזית עוסקת בחוזי שכירות למגורים. תיקונים אלו קיבלו את השם התקשורתי "חוק שכירות הוגנת".  אנו ברנטפייר משתמשים בשם זה או בקיצור "החוק החדש".

אנו ממליצים להשתמש ב"הסכם שכירות הוגנת" אותו תוכלו להוריד בקישור הזה. במידה ובעל הבית שלכם דואג לעריכת ההסכם – בקשו מראש את טיוטת ההסכם וקראו אותה בעיון. השוו אותה ל"הסכם השכירות הוגנת" ותנו למישהו שמבין בנושא לקרוא ולתת לכם את הערותיו. אל תהססו להתעקש על סעיפים לא סבירים.

אין לחייב אתכם בשכר טרחה של עורך הדין מטעם  בעל הבית. זה מנוגד לחוק!
אם לקחתם עו"ד שלכם – התשלום חל כמובן עליכם.

 • וודאו שהדירה תהיה מבוטחת בביטוח מבנה (נזקי מים, אש וכו') וצד ג' (נזקי גוף). 
 • מומלץ שההסכם יכלול סעיף שיאפשר לכם לעזוב את הדירה לפני תום מועד השכירות, בתנאי שתמצאו דיירים חלופיים באותם התנאים של  ההסכם שלכם. 
 • ודאו שקיים בהסכם סעיף הקובע שעל בעל הבית לשלם את כל העלויות הנוגעות לתיקון או הוצאה הקשורה לתשתית הדירה והבניין. 
 • אם יש פריטים המושכרים יחד עם הדירה (מזגן, מקרר, ארונות וכו'), יש לציין אותם מפורשות בהסכם. 

שאלות & תשובות

חשוב לוודא שהמשכיר הוא אכן בעל הנכס או מיופה כוח מטעמו. 

 • בקשו מבעל הבית את מספר הגוש החלקה ותת החלקה (אם קיים).  
 • הזמינו נסח טאבו  מקוון מרשם המקרקעין (בעלות של כ 15₪) בכתובת:  (gov.il) 
 • צלמו את ת.ז של המשכיר בעת החתימה על ההסכם והשוו אותה לנסח הטאבו. 

שימו לב! אם רשומים מספר בעלי נכס בנסח הטאבו – על כולם לחתום על ההסכם. אם מדובר בייפוי כוח  – עליו להיות חתום בידי עו"ד.

אין לחייב אתכם בתשלום דמי התיווך של מתווך  שהמשכיר הזמין את שירותיו. זה מנוגד לחוק!
במידה ואתם פניתם למתווך וביקשתם ממנו שימצא עבורכם דירה – אז התשלום למתווך חל עליכם. החוק לא קובע דמי תיווך מקסימליים אולם דמי התיווך הנהוגים הם בגובה דמי שכירות של חודש בצירוף מע"מ.

 • ערבים: מדובר באנשים מטעמכם (אחד או יותר), אשר יאשרו בחתימתם כי הם ערבים להתחייבויותיכם כשוכרים של הדירה. זהו בטחון מקובל ללא עלות. 
 • שטר חוב: זהו שטר בו אתם מתחייבים לשלם לבעל הדירה סכום של כסף. מומלץ לחתום על שטר שבו הסכום הנקוב לא יעלה על מספר חודשי שכירות. בעל הדירה יכול להגיש את שטר החוב להוצאה לפועל ולממשו במקרה של הפרת ההסכם מצדכם. לעיתים נדרשים הערבים לחתום אף הם על שטר זה. זהו בטחון מקובל ללא עלות.
 • שיק ביטחון: זהו שיק רגיל המובטח למשכיר במקרה של הפרת הסכם, ללא תאריך, חתום בידיכם. המשכיר יכול לבקש לפקודת העירייה שבה נמצאת הדירה לחברת החשמל וכד'. רוב משכירי הדירות דורשים לקבל שיקים פתוחים (חתומים, אך לא כוללים סכום או תעריך פירעון) ולכן, הקפידו שעל כל שיק ביטחון שאתם משאירים בידי בעלי הדירה, יהיו כתובות המילים "שיק ביטחון". הקפידו שעל השיק משורטט קרוס בתוכו כתוב "למוטב בלבד". אין לתת שיק ללא שם המוטב!  
 • ערבות בנקאית: זוהי ערבות שתתבקש להוציא לטובת המשכיר. הוצאת הערבות כרוכה בעלות לא מבוטלת. על פי רוב תתבקשו להפקיד בבנק פיקדון בגובה הערבות. על פי החוק, מותר לבעל הבית לדרוש ערבות בסכום של עד 3 חודשי שכירות או שליש מדמי השכירות אם מדובר בפחות מ 9 חודשי שכירות.

לפי החוק, בעל הבית רשאי לממש את הערבות רק אם:

 1. לא שילמת את שכר הדירה
 2. לא שילמת את התשלומים בזמן (ארנונה, חשמל, מים וכו).
 3. לא תיקנת בדירה ליקויים שהיו באחריותך.
 4. לא פינית את הדירה במועד.

שימו לב! על בעל הבית להודיע לכם מראש על כוונתו לממש את הערבות ולתת לכם זמן סביר לתקן את ההפרה שבגללה הוא מבקש לממש את הערבות.

למרות החוק החדש, הערבויות המונפקות על ידי הבנקים הינן "אוטונומיות" – כלומר בעל הבית יכול בכל רגע לגשת לבנק שלך ולדרוש לקבל את כספי הערבות.

 • כתיבת שיק נעשית בעט ולא בעפרון.
 1. יש לוודא שבחלק העליון של השיק מודפס "למוטב בלבד" בין שני קווים מקבילים. אם לא – יש להוסיף זאת ידנית. המשמעות היא שניתן להפקיד את השיק אך ורק בחשבון בנק של המוטב. לא מומלץ לוותר על זה! 
 2.  בשדה “שלמו לפקודת” או “שלמו ל”, יש לרשום את שם האדם שלו אנו משלמים – בעל הבית הרשום בהסכם. 
 3. במלבן מימין שבו הסימן ₪ יש לרשום את סכום השיק בספרות. בקו היוצא ממנו יש לרשום את הסכום במילים, ובסופן להוסיף את המילה “בלבד”. 
 4. בתחתית השיק יש לרשום את תאריך התשלום הרצוי. 
 5. בתחתית השיק יש לחתום את חתימתכם כפי שחתמתם בבנק שלכם. 
 6. בספח השיק (החלק שנשאר אצלכם) מלאו את כל הפרטים לצרכי מעקב ובקרה. 

חשוב!! הקפידו שתהיה יתרה מספקת בחשבונכם בעת פירעון השיק. אם יש בעיה – דברו עם בעל הבית, התקשרו לסניף הבנק שלכם או בקשו עזרה מחבר. שיק חוזר משאיר אתכם עם כתם לכל החיים ☹

 "המשכיר", או כמו שאנו ברנטפייר מכנים אותו  "בעל הבית", הוא בעל הנכס, אשר מקנה לאדם אחר זכות להחזיק ולהשתמש בנכס.
"השוכר" הוא אדם אשר מקבל את הנכס להחזקתו לשם שימושו, תמורת תשלום.

בשנת 2017 ביצע המחוקק תיקונים לחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 אשר עוסק בהסדרתם של הסכמי שכירות ושאילה בישראל. במסגרת החקיקה שונו והתווספו מספר סעיפים בחוק, כאשר התוספת המרכזית עוסקת בחוזי שכירות למגורים. תיקונים אלו קיבלו את השם התקשורתי "חוק שכירות הוגנת".  אנו ברנטפייר משתמשים בשם זה או בקיצור "החוק החדש".

אנו ממליצים להשתמש ב"הסכם שכירות הוגנת" אותו תוכלו להוריד בקישור הזה. במידה ובעל הבית שלכם דואג לעריכת ההסכם – בקשו מראש את טיוטת ההסכם וקראו אותה בעיון. השוו אותה ל"הסכם השכירות הוגנת" ותנו למישהו שמבין בנושא לקרוא ולתת לכם את הערותיו. אל תהססו להתעקש על סעיפים לא סבירים.

אין לחייב אתכם בשכר טרחה של עורך הדין מטעם  בעל הבית. זה מנוגד לחוק!
אם לקחתם עו"ד שלכם – התשלום חל כמובן עליכם.

 • וודאו שהדירה תהיה מבוטחת בביטוח מבנה (נזקי מים, אש וכו') וצד ג' (נזקי גוף). 
 • מומלץ שההסכם יכלול סעיף שיאפשר לכם לעזוב את הדירה לפני תום מועד השכירות, בתנאי שתמצאו דיירים חלופיים באותם התנאים של  ההסכם שלכם. 
 • ודאו שקיים בהסכם סעיף הקובע שעל בעל הבית לשלם את כל העלויות הנוגעות לתיקון או הוצאה הקשורה לתשתית הדירה והבניין. 
 • אם יש פריטים המושכרים יחד עם הדירה (מזגן, מקרר, ארונות וכו'), יש לציין אותם מפורשות בהסכם.