fbpx

העלאת הסכם שכירות

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס לצורך מילוי פרטים והעלאת קובץ הסכם השכירות שלך. 
יש לוודא שהקובץ בפורמט PDF וכל שצריך להוסיף בו הוא שמות הצדדים וחתימתם!

2.  במהלך 2 ימי עסקים, יקבל כ"א מהצדדים (משכיר/ים ושוכר/ים) הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אימות זהות וחתימה.
 יש לוודא שברשותם תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  המסמך החתום ינעל וישלח במייל לשוכרים ולמשכיר.  

העלאת הסכם שכירות

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס לצורך מילוי פרטים והעלאת קובץ הסכם השכירות שלך. 
יש לוודא שהקובץ בפורמט PDF וכל שצריך להוסיף בו הוא שמות הצדדים וחתימתם!

2.  במהלך 2 ימי עסקים, יקבל כ"א מהצדדים (משכיר/ים ושוכר/ים) הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אימות זהות וחתימה.
 יש לוודא שברשותם תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  המסמך החתום ינעל וישלח במייל לשוכרים ולמשכיר.  

יש לנו פתרונות דיגיטליים נוספים לשוכרים