fbpx

הודעה דיגיטלית מהשוכר על פינוי נכס

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2.  עם אישור הטופס, תקבל/י הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך השלמת פרטים, אימות זהות וחתימה.
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  במידה והוזנו פרטים של שותפים (שוכרים) נוספים, תשלח אליהם הודעת SMS לצורך אימות זהות וחתימה על המסמך.  
יש לעדכן את השוכרים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה עדכנית.

4.  המסמך החתום ינעל וישלח במייל לשוכרים ולמשכיר.

הודעה דיגיטלית מהשוכר על פינוי נכס

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2.  עם אישור הטופס, תקבל/י הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך השלמת פרטים, אימות זהות וחתימה.
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  במידה והוזנו פרטים של שותפים (שוכרים) נוספים, תשלח אליהם הודעת SMS לצורך אימות זהות וחתימה על המסמך.  
יש לעדכן את השוכרים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה עדכנית.

4.  המסמך החתום ינעל וישלח במייל לשוכרים ולמשכיר.