fbpx

חוזה שכירות משנה דיגיטלי

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס  מילוי פרטים ראשוני. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2. השוכר הראשי יקבל הודעת SMS עם קישור לחוזה הסאבלט. על השוכר הראשי למלא סעיפים בחוזה, לאמת זהותו ולחתום על החוזה.
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  לאחר חתימת השוכר הראשי, יקבלו שאר המשתתפים הודעת SMS עם קישור למסמך, בו יתבקשו לאמת זהותם ולחתום על החוזה.  
יש לעדכן את המשתתפים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה.

4. לאחר חתימת כל המשתתפים, ינעל החוזה וישלח במייל למשתתפים.

לתשומת ליבך –
המסמך הנרכש אינו כולל הסכמה של בעל הנכס לחוזה הסאבלט. אם ברצונך שהבעלים יחתמו כי הם מאשרים את החוזה, יש ללחוץ כאן

 

חוזה שכירות משנה דיגיטלי

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס  מילוי פרטים ראשוני. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2. השוכר הראשי יקבל הודעת SMS עם קישור לחוזה הסאבלט. על השוכר הראשי למלא סעיפים בחוזה, לאמת זהותו ולחתום על החוזה
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  לאחר חתימת השוכר הראשי, יקבלו שאר המשתתפים הודעת SMS עם קישור למסמך, בו יתבקשו לאמת זהותם ולחתום על החוזה.  
יש לעדכן את המשתתפים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה.

4. לאחר חתימת כל המשתתפים, ינעל החוזה וישלח במייל למשתתפים.