fbpx

שטר חוב דיגיטלי (ללא ערב/ים)

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים.
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים! 

2.  השוכר יקבל הודעת SMS עם קישור למסמך, לצורך אימות זהות וחתימה על שטר החוב.
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  לאחר חתימת השוכר, יקבל המשכיר (בעל הבית)  הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אישור קבלתו למייל.
יש לוודא שבעל הבית יפתח את ה SMS וילחץ על כפתור האישור.   

4. שטר החוב החתום ינעל וישלח במייל לשוכר ולמשכיר. 

שטר חוב דיגיטלי (ללא ערב/ים)

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים.
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים! 

2.  השוכר יקבל הודעת SMS עם קישור למסמך, לצורך אימות זהות וחתימה על שטר החוב.
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  לאחר חתימת השוכר, יקבל המשכיר (בעל הבית)  הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אישור קבלתו למייל.
יש לוודא שבעל הבית יפתח את ה SMS וילחץ על כפתור האישור.   

4. שטר החוב החתום ינעל וישלח במייל לשוכר ולמשכיר.