fbpx

שטר חוב דיגיטלי (עם ערב אחד/שניים)

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים! 

2.  השוכר יקבל הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אימות זהות וחתימה על שטר החוב.
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  לאחר חתימת השוכר, יקבלו הערבים הודעת SMS לצורך אימות זהות וחתימה על שטר החוב.  
יש לעדכן את הערבים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה עדכנית.

4.  לאחר חתימת הערבים, יקבל המשכיר (בעל הבית) הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אישור קבלתו למייל.
יש לוודא שבעל הבית יפתח את ה SMS וילחץ על כפתור האישור.

5. שטר החוב החתום ינעל וישלח במייל למשתתפים.

מסמך שינויים דיגיטלי

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים! 

2.  השוכר יקבל הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אימות זהות וחתימה על שטר החוב.
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  לאחר חתימת השוכר, יקבלו הערבים הודעת SMS לצורך אימות זהות וחתימה על שטר החוב.  
יש לעדכן את הערבים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה עדכנית.

4.  לאחר חתימת הערבים, יקבל המשכיר (בעל הבית) הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אישור קבלתו למייל.
יש לוודא שבעל הבית יפתח את ה SMS וילחץ על כפתור האישור.

5. שטר החוב החתום ינעל וישלח במייל למשתתפים.

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים! 

2.  השוכר יקבל הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אימות זהות וחתימה על שטר החוב.
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  לאחר חתימת השוכר, יקבלו הערבים הודעת SMS לצורך אימות זהות וחתימה על שטר החוב.  
יש לעדכן את הערבים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה עדכנית.

4.  לאחר חתימת הערבים, יקבל המשכיר (בעל הבית) הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אישור קבלתו למייל.
יש לוודא שבעל הבית יפתח את ה SMS וילחץ על כפתור האישור.

5. שטר החוב החתום ינעל וישלח במייל למשתתפים.