fbpx

חידוש חוזה דיגיטלי

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים ראשוני. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2.  המשכיר/ה (בעל הבית) יקבל הודעת SMS עם קישור להסכם השינויים. על המשכיר למלא סעיפים בהסכם, לאמת זהותו ולחתום על החוזה. 
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  לאחר חתימת המשכיר/ה, יקבלו שאר החותמים הודעת SMS לצורך אימות זהותם וחתימה על ההסכם השינויים.  
יש לעדכן את המשתתפים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה.

4. לאחר חתימת המשכירים והשוכרים, ינעל ההסכם וישלח במייל לכל המשתתפים.

חידוש חוזה דיגיטלי

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים ראשוני. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2.  המשכיר/ה (בעל הבית) יקבל הודעת SMS עם קישור להסכם השינויים. על המשכיר למלא סעיפים בהסכם, לאמת זהותו ולחתום על החוזה. 
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  לאחר חתימת המשכיר/ה, יקבלו שאר החותמים הודעת SMS לצורך אימות זהותם וחתימה על ההסכם השינויים.  
יש לעדכן את המשתתפים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה.

4. לאחר חתימת המשכירים והשוכרים, ינעל ההסכם וישלח במייל לכל המשתתפים.