fbpx

דוח יציאה דיגיטלי מנכס מושכר

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר לטופס למילוי פרטי השוכרים והמשכיר (בעל הבית). 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים! 

2.  השוכר יקבל הודעת SMS עם קישור לדו"ח. על השוכר לערוך את הדו"ח בזמן שהוא נמצא בדירה לצורך צילום תמונות של מונים וכו'. בנוסף, יבצע השוכר אימות זהות ויחתום על הדו"ח. 
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  במידה והוזנו פרטים של שותפים (שוכרים) נוספים, תשלח אליהם הודעת SMS לצורך אימות זהות וחתימה על הדו"ח.  
 יש לעדכן את השוכרים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה עדכנית.

4.   לאחר שכל השוכרים חתמו, יקבל המשכיר (בעל הבית) הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אישור קבלתו למייל.
יש לוודא שבעל הבית יפתח את ה SMS וילחץ על כפתור האישור.

5. הדו"ח החתום ינעל וישלח במייל לשוכרים ולמשכיר.

דוח יציאה דיגיטלי מנכס מושכר

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר לטופס למילוי פרטי השוכרים והמשכיר (בעל הבית). 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים! 

2.  השוכר יקבל הודעת SMS עם קישור לדו"ח. על השוכר לערוך את הדו"ח בזמן שהוא נמצא בדירה לצורך צילום תמונות של מונים וכו'. בנוסף, יבצע השוכר אימות זהות ויחתום על הדו"ח. 
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  במידה והוזנו פרטים של שותפים (שוכרים) נוספים, תשלח אליהם הודעת SMS לצורך אימות זהות וחתימה על הדו"ח.  
 יש לעדכן את השוכרים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה עדכנית.

4.   לאחר שכל השוכרים חתמו, יקבל המשכיר (בעל הבית) הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אישור קבלתו למייל.
יש לוודא שבעל הבית יפתח את ה SMS וילחץ על כפתור האישור.

5. הדו"ח החתום ינעל וישלח במייל לשוכרים ולמשכיר.