fbpx

פינוי המושכר הודעה דיגיטלית מהמשכיר

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים ראשוני. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2.  עם אישור הטופס, תקבל/י הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך השלמת פרטים, אימות זהות וחתימה.
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3. במידה והוזנו פרטים של משכיר נוסף, תשלח אליו הודעת SMS לצורך אימות זהות וחתימה על המסמך.  
יש לעדכן את המשכיר על התהליך ולוודא שברשותו תעודה מזהה עדכנית.

5. לאחר חתימת המשכירים, ינעל המסמך והוא וישלח במייל לכל לשוכר ולמשכירים.

פינוי המושכר הודעה דיגיטלית מהמשכיר

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים ראשוני. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2.  עם אישור הטופס, תקבל/י הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך השלמת פרטים, אימות זהות וחתימה.
עליך לוודא שברשותך תעודה מזהה (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3. במידה והוזנו פרטים של משכיר נוסף, תשלח אליו הודעת SMS לצורך אימות זהות וחתימה על המסמך.  
יש לעדכן את המשכיר על התהליך ולוודא שברשותו תעודה מזהה עדכנית.

5. לאחר חתימת המשכירים, ינעל המסמך והוא וישלח במייל לכל לשוכר ולמשכירים.