fbpx

כתב ערבות אישית דיגיטלית (ערב אחד/שניים)

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2.  הערב/ים יקבלו הודעת SMS לאימות זהות וחתימה על שטר החוב.
יש לעדכן את הערבים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה  (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  לאחר חתימת הערבים, יקבל המשכיר/ה (בעל הבית) הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אישור קבלתו למייל.  
יש לוודא שבעל הבית יפתח את ה SMS וילחץ על כפתור האישור.

4. כתב הערבות החתום ינעל וישלח במייל לכל המשתתפים.

כתב ערבות אישית דיגיטלית (ערב אחד/שניים)

מה קורה עכשיו?

1.  מיד לאחר התשלום, תועבר/י לטופס מילוי פרטים. 
עליך לוודא שהפרטים שהזנת נכונים!

2.  הערב/ים יקבלו הודעת SMS לאימות זהות וחתימה על שטר החוב.
יש לעדכן את הערבים על התהליך ולוודא שברשותם תעודה מזהה  (ת.ז/רשיון נהיגה/דרכון) עם תמונה עדכנית.

3.  לאחר חתימת הערבים, יקבל המשכיר/ה (בעל הבית) הודעת SMS עם קישור למסמך לצורך אישור קבלתו למייל.  
יש לוודא שבעל הבית יפתח את ה SMS וילחץ על כפתור האישור.

4. כתב הערבות החתום ינעל וישלח במייל לכל המשתתפים.