fbpx

פורטל מעבר דירה

כאן תוכלו למצוא את כל הכלים והפתרונות הדיגיטליים לשלב מעבר דירה

פורטל מעבר דירה

כאן תוכלו למצוא את כל הכלים והפתרונות הדיגיטליים לשלב מעבר דירה

פתרונות דיגיטליים

מסמכים לחתימה מרחוק עם הטלפון הנייד

כלים חינמיים

שאלות & תשובות

רשימות ביצוע (צ'ק ליסט)

בחרו את הרשימה הרצויה וסמנו בה משימות שבצעתם. הרשימה המעודכנת נשמרת במערכת ותוכלו לחזור אליה בכל שלב.​

יש לנו פתרונות דיגיטליים נוספים לשכירות

פורטל מעבר דירה

פשוט לעבור דירה עם Rentfair!

פתרונות דיגיטליים

מסמכים לחתימה מרחוק עם הטלפון הנייד

כלים חינמיים

רשימות ביצוע (צ'ק ליסט)

בחרו את הרשימה הרצויה וסמנו בה משימות שבצעתם. הרשימה המעודכנת נשמרת במערכת ותוכלו לחזור אליה בכל שלב.​

שאלות & תשובות

בחרו את הרשימה הרצויה וסמנו בה משימות שבצעתם. הרשימה המעודכנת נשמרת במערכת ותוכלו לחזור אליה בכל שלב.​

פתרונות נוספים להשכרה


יש לנו פתרונות דיגיטליים נוספים לשכירות

שטר חוב דיגיטלי

שטר חוב דיגיטלי להבטחת הסכם שכירות

שטר חוב דיגיטלי להבטחת הסכם שכירות מאפשר לשוכרים ולערבים למלא ולחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית.

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

כתב ערבות דיגיטלית

ערבות אישית להבטחת התחייבויות השוכר בהסכם שכירות

ערבות אישית דיגיטלית להבטחת הסכם שכירות מאפשרת לערבים לחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

ערבות אישית דיגיטלית לדוגמה:

הודעה דיגיטלית מהשוכר

הודעה מוקדמת על סיום תקופת השכירות​

הודעה דיגיטלית מהשוכר מאפשרת לשוכר/ים להודיע מראש לבעל הבית על המועד בו הם מבקשים לסיים את הסכם השכירות ולפנות את הנכס המושכר. המסמך החתום כולל אימות זהות המשכירים והינו קביל מבחינה משפטית

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

דו"ח יציאה דיגיטלי

הכנת דו"ח יציאה מנכס מושכר

פלטפורמה ידידותית המאפשרת לשוכר ליצור דו"ח מקיף ומחייב מבחינה משפטית של מצב הנכס במועד הפינוי. הדו"ח הסופי כולל קריאות מונים, תמונות, סרטון והצהרה של כל השוכרים על מצב הנכס. הדו"ח מונע טענות וסכסוכים מיותרים עם בעל הנכס, על ידי תיעוד דיגיטלי של מצב הנכס נכון ליום הפינוי

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

יעלה בתאריך 15/09/2020

חוזה סאבלט דיגיטלי

יעלה בתאריך
30/09/2020

שטר חוב

לקבלת המסמך בחינם, יש למלא את הפרטים בטופס זה. בסיום ישלח המסמך אוטומטית לכתובת המייל שרשמת.

ערבות אישית לחוזה שכירות

לקבלת המסמך בחינם, עליך למלא את הפרטים בטופס זה. בסיום ישלח המסמך אוטומטית לכתובת המייל שרשמת

שירותי תיקונים והובלה

כאן תוכלו למצוא שירות איכותי ואמין לטיפול בנכס שלכם

בחר/י את השירות המבוקש

עם שותפינו באתר מדרג

מחפש דירה?

כאן תמצאו קישורים ללוחות לחיפוש דירה

שינוי כתובת

כאן תמצאו קישורים לספקים ומוסדות בהם יש לעדכן כתובת.

קבוצות פייסבוק

קבוצות פייסבוק של דירות להשכרה

תל אביב

באר שבע והדרום

אזורים אחרים

יש לך קבוצת פייסבוק להמליץ לנו?

שינוי כתובת

בחר/י את ספק המים שלך

שינוי כתובת

בחר/י את ספק הגז שלך

שינוי כתובת - ארנונה

בחר/י את העיר אליה אתם עוברים

תשלום חשבון ארנונה