fbpx

דו"ח יציאה לדירה

מומלץ להכין את הדו"ח לאחר שפיניתם את הציוד האישי שלכם מהדירה.

חשוב להכין את הדו"ח על מנת למנוע מצב בו בעל הבית שלכם יוכל לדרוש מימוש לא מוצדק של הביטחונות שנתתם.

במהלך הכנת הדו"ח תקבלו הנחיות כיצד לפעול, ובסיום יופק דו"ח רשמי המתעד את מצב הדירה ביום עזיבתכם.

הכנת הדו"ח כרוכה בעלות סמלית של 30 ש"ח מכיון שאנו עושים שימוש בטכנולוגיה מתקדמת של חברת Reach.