fbpx

כתב ערבות דיגיטלי

ערבות אישית להבטחת התחייבויות השוכר בהסכם שכירות

ערבות אישית דיגיטלית להבטחת הסכם שכירות מאפשרת לערבים לחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית

ערבות אישית דיגיטלית לדוגמה:

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על הערבות באופן מקוון והעברת המסמך החתום לבעל הנכס תוך דקות

קל לשימוש

חתימה על הערבות באמצעות טלפון נייד, טאבלט או מחשב. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של כל המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית ראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

איך זה עובד

1. רכישה - המוצר הדיגיטלי נרכש באתר באמצעות מערכת תשלום מאובטחת

2. מילוי פרטים - הרוכש מזין את פרטי הערב/ים ובעל הנכס - שם, כתובת מייל וטלפון נייד. כמו כן מזין את כתובת הנכס, ותאריך חתימת הסכם השכירות

3. SMS - הערבים מקבלים קישור באמצעות SMS המאפשר להם לצפות ולחתום על המסמך

4. אימות זהות - מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של הערבים מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת

5. חתימה - הערבים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך

6. אישור - המשכיר מקבל קישור באמצעות SMS ומאשר את הפקת המסמך

7. סגירה ושליחה - מסמך הערבות החתום נסגר באופן שלא ניתן לעשות שינויים. המסמך נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של המשתתפים, כפי שהזין אותם רוכש המסמך. הקובץ כולל נספח המפרט איזה פעולות בוצעו במסמך, מתי ועל ידי מי הן בוצעו

כתב ערבות דיגיטלית

ערבות אישית להבטחת התחייבויות השוכר בהסכם שכירות

ערבות אישית דיגיטלית להבטחת הסכם שכירות מאפשרת לערבים לחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית

חוקיות

חוקי לחלוטין על פי החוק הישראלי

ID VERIFICATION - אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach

המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית 2001

המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך, בהתאם לתיקונים לחוק משנת 2019

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על השטר באופן מקוון והעברת המסמך החתום לבעל הנכס תוך דקות

קל לשימוש

חתימה על השטר באמצעות טלפון נייד, טאבלט או מחשב. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של כל המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית ראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

חוקיות

חוקי לחלוטין על פי החוק הישראלי

ID VERIFICATION - אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach

המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית 2001

המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך, בהתאם לתיקונים לחוק משנת 2019

איך זה עובד

1. רכישה - המוצר הדיגיטלי נרכש באתר באמצעות מערכת תשלום מאובטחת

2. מילוי פרטים - הרוכש מזין את פרטי הערב/ים ובעל הנכס - שם, כתובת מייל וטלפון נייד. כמו כן מזין את כתובת הנכס, ותאריך חתימת הסכם השכירות

3. SMS - הערבים מקבלים קישור באמצעות SMS המאפשר להם לצפות ולחתום על המסמך

4. אימות זהות - מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של הערבים מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת

5. חתימה - הערבים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך

6. אישור - המשכיר מקבל קישור באמצעות SMS ומאשר את הפקת המסמך

7. סגירה ושליחה - מסמך הערבות החתום נסגר באופן שלא ניתן לעשות שינויים. המסמך נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של המשתתפים, כפי שהזין אותם רוכש המסמך. הקובץ כולל נספח המפרט איזה פעולות בוצעו במסמך, מתי ועל ידי מי הן בוצעו

ערבות אישית דיגיטלית לדוגמה:

האם אתה משכיר דירה (בעל בית)?

בקש מהשוכר שלך ליצור כתב ערבות דיגיטלית

מחפש טופס בחינם?

לחץ למטה ונשלח אלינו את הטופס בדוא"ל

מחפש טופס בחינם?

לחץ למטה ונשלח אלינו את הטופס בדוא"ל

האם אתה משכיר דירה (בעל בית)?

בקש מהשוכר שלך ליצור כתב ערבות דיגיטלית

יצירת ערבות לשכירות בתוך דקות


Rentfair ... אין צורך בנייר

פתרונות אחרים להשכרה

תחזוקה ותיקונים
תחזוקה ותיקונים
חוזים
סאבלט
פתרונות דיגיטליים לשוכרים
חוזים ומשפטיים
סאבלט
תחזוקה ותיקונים
  1. רכישה – המוצר הדיגיטלי נרכש באתר באמצעות מערכת תשלום מאובטחת
  2. מילוי פרטים – הרוכש מזין את פרטי הערב/ים ובעל הנכס – שם, כתובת מייל וטלפון נייד. כמו כן מזין את כתובת הנכס, ותאריך חתימת הסכם השכירות
  3. SMS – הערבים מקבלים קישור באמצעות SMS המאפשר להם לצפות ולחתום על המסמך
  4. אימות זהות – מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של הערבים מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת
  5. חתימה – הערבים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך 
  6. אישור –  המשכיר מקבל קישור באמצעותSMS  ומאשר את הפקת המסמך
  7. סגירה ושליחה – מסמך הערבות החתום נסגר באופן שלא ניתן לעשות שינויים. המסמך נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של המשתתפים, כפי שהזין אותם רוכש המסמך. הקובץ כולל נספח המפרט איזה פעולות בוצעו במסמך, מתי ועל ידי מי הן בוצעו