fbpx

כתב ערבות דיגיטלית

ערבות אישית להבטחת התחייבויות השוכר בהסכם שכירות

ערבות אישית דיגיטלית להבטחת הסכם שכירות מאפשרת לערבים לחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על השטר באופן מקוון והעברת המסמך החתום לבעל הנכס תוך דקות

קל לשימוש

חתימה על השטר באמצעות טלפון נייד, טאבלט או מחשב. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של כל המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית ראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

חוקיות

חוקי לחלוטין על פי החוק הישראלי

ID VERIFICATION - אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach

המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית 2001

המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך, בהתאם לתיקונים לחוק משנת 2019

איך זה עובד

1. רכישה - המוצר הדיגיטלי נרכש באתר באמצעות מערכת תשלום מאובטחת

2. מילוי פרטים - הרוכש מזין את פרטי הערב/ים ובעל הנכס - שם, כתובת מייל וטלפון נייד. כמו כן מזין את כתובת הנכס, ותאריך חתימת הסכם השכירות

3. SMS - הערבים מקבלים קישור באמצעות SMS המאפשר להם לצפות ולחתום על המסמך

4. אימות זהות - מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של הערבים מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת

5. חתימה - הערבים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך

6. אישור - המשכיר מקבל קישור באמצעות SMS ומאשר את הפקת המסמך

7. סגירה ושליחה - מסמך הערבות החתום נסגר באופן שלא ניתן לעשות שינויים. המסמך נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של המשתתפים, כפי שהזין אותם רוכש המסמך. הקובץ כולל נספח המפרט איזה פעולות בוצעו במסמך, מתי ועל ידי מי הן בוצעו

כתב ערבות דיגיטלי

ערבות אישית להבטחת התחייבויות השוכר בהסכם שכירות

ערבות אישית דיגיטלית להבטחת הסכם שכירות מאפשרת לערבים לחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על הערבות באופן מקוון והעברת המסמך החתום לבעל הנכס תוך דקות

קל לשימוש

חתימה על הערבות באמצעות טלפון נייד, טאבלט או מחשב. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של כל המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית ראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

  1. רכישה – המוצר הדיגיטלי נרכש באתר באמצעות מערכת תשלום מאובטחת
  2. מילוי פרטים – הרוכש מזין את פרטי הערב/ים ובעל הנכס – שם, כתובת מייל וטלפון נייד. כמו כן מזין את כתובת הנכס, ותאריך חתימת הסכם השכירות
  3. SMS – הערבים מקבלים קישור באמצעות SMS המאפשר להם לצפות ולחתום על המסמך
  4. אימות זהות – מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של הערבים מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת
  5. חתימה – הערבים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך 
  6. אישור –  המשכיר מקבל קישור באמצעותSMS  ומאשר את הפקת המסמך
  7. סגירה ושליחה – מסמך הערבות החתום נסגר באופן שלא ניתן לעשות שינויים. המסמך נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של המשתתפים, כפי שהזין אותם רוכש המסמך. הקובץ כולל נספח המפרט איזה פעולות בוצעו במסמך, מתי ועל ידי מי הן בוצעו 
  • ID VERIFICATION  – אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach
  • המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית 2001
  • המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך, בהתאם לתיקונים לחוק משנת 2019

יצירת ערבות לשכירות בתוך דקות