fbpx

השכרה במהלך קורונה

אפשר להשכיר מרחוק!

וירוס הקורונה יצר בעיה בשוק השכירות, שכן קשה להתנהל תוך שמירה על ריחוק חברתי.

מהיום לא צריך לעזוב את הבית! יוצרים, חותמים ושולחים מסמכי שכירות עם Rentfair

פתרונות דיגיטליים

מסמכים לחתימה מרחוק עם הטלפון הנייד

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על המסמך באופן מקוון והעברתו למשתתפים בתוך דקות

קל לשימוש

חתימה על המסמך באמצעות טלפון נייד או טאבלט. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של כל המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית קבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

חוקיות

חוקי לחלוטין על פי החוק הישראלי

ID VERIFICATION - אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach

המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך

המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית 2001

השכרה במהלך קורונה

השכרה במהלך קורונה

אפשר להשכיר מרחוק!

אפשר להשכיר מרחוק!

וירוס הקורונה יצר בעיה בשוק השכירות, שכן קשה להתנהל תוך שמירה על ריחוק חברתי.

מהיום לא צריך לעזוב את הבית! יוצרים, חותמים ושולחים מסמכי שכירות עם Rentfair

פתרונות דיגיטליים

מסמכים לחתימה מרחוק עם הטלפון הנייד

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על המסמך באופן מקוון והעברתו למשתתפים בתוך דקות

קל לשימוש

חתימה על המסמך באמצעות טלפון נייד או טאבלט. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של כל המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית ראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

חוקיות

חוקי לחלוטין על פי החוק הישראלי

ID VERIFICATION - אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach

המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית 2001

המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך, בהתאם לתיקונים לחוק משנת 2019

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר - חתימה על השטר באופן מקוון והעברת המסמך החתום למשתתפים בתוך דקות

קל לשימוש - חתימה על המסמך באמצעות טלפון נייד או טאבלט. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של כל המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית - כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית ראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים - מבטל את הצורך בנסיעות מיותרות ופגישות פנים אל פנים!

חוקיות

חוקי לחלוטין על פי החוק הישראלי

ID VERIFICATION - אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach

המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך

המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית תשס"א-2001

פתרונות נוספים להשכרה


יש לנו פתרונות דיגיטליים נוספים לשכירות

וירוס הקורונה יצר בעיות רבות בהתנהלות בעת השכרת דירה, מכיון שנדרשים מפגשים רבים בין דיירים, בעלי בית, ערבים ועורכי דין, ללא אפשרות לשמור על ריחוק חברתי.

Rentfair יצרה פתרונות לבעיות אלו, באמצעות כלים דיגיטליים הכוללים חתימה אלקטרונית מאובטחת ואימות זיהוי החותם.

מהיום לא צריך לעזוב את הבית! יוצרים, חותמים ושולחים מסמכי שכירות עם Rentfair

וירוס הקורונה יצר בעיות רבות בהתנהלות בעת השכרת דירה, מכיון שנדרשים מפגשים רבים בין דיירים, בעלי בית, ערבים ועורכי דין, ללא אפשרות לשמור על ריחוק חברתי. 

Rentfair יצרה פתרונות לבעיות אלו, באמצעות כלים דיגיטליים הכוללים חתימה אלקטרונית מאובטחת ואימות זיהוי החותם.

מהיום לא צריך לעזוב את הבית! יוצרים, חותמים ושולחים מסמכי שכירות עם Rentfair

The Corona Virus has created many problems for renting apartments. How to keep social distancing with so many many meetings with tenants, landlords, guarantors and lawyers
The team at Rentfair have created solutions to many of these problems with Digital Tools that include secure e-signature and ID verification.
No need to leave your home. Create, sign and send rent contract, guarantees and more with rentfair

חוזה שכירות דיגיטלי

יצירה, חתימה ושיתוף בתוך דקות

הצוות המשפטי של Rentfair  ערך חוזה שכירות המתבסס על חוקי ההשכרה החדשים בישראל.  הממשק הקל לשימוש ינחה אותך בתהליך הוספת הפרטים החוזה. החוזה ישלח לשוכרים החדשים שלך, לצורך אימות זהותם וחתימה דיגיטלית על החוזה, מבלי צורך לצאת מהבית.

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 60 ש"ח)

הסכם שכירות דיגיטלי

העלאה וחתימה על ההסכם האישי שלך

יש לך נוסח הסכם? מעתה יוכלו השוכרים שלך לחתום עליו בצורה דיגיטלית!  הממשק הקל לשימוש ינחה אותך בהעלאת הסכם השכירות. ההסכם ישלח לצדדים לאימות זהות וחתימה דיגיטלית על המסמך, מבלי צורך לצאת מהבית.  לאחר חתימת כל הצדדים לחוזה, ינעל המסמך וישלח לכל הצדדים באמצעות הדוא"ל.

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-60 ש"ח (במקום 120 ש"ח)

מסמך שינויים דיגיטלי

שינוי מוסכם בתנאי חוזה שכירות

מסמך שינויים לחוזה שכירות דיגיטלי מאפשר לכל הצדדים להסכם לחתום על השינויים המוסכמים בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

שטר חוב דיגיטלי

שטר חוב דיגיטלי להבטחת הסכם שכירות

שטר חוב דיגיטלי להבטחת הסכם שכירות מאפשר לשוכרים ולערבים למלא ולחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית.

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

חידוש חוזה דיגיטלי

הארכת השכירות לתקופה נוספת

חידוש חוזה דיגיטלי מאפשר למשכיר/ים (בעל הבית) ולשוכר/ים למלא ולחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית.

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

כתב ערבות דיגיטלית

ערבות אישית להבטחת התחייבויות השוכר בהסכם שכירות

ערבות אישית דיגיטלית להבטחת הסכם שכירות מאפשרת לערבים לחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

דו"ח יציאה דיגיטלי

הכנת דו"ח יציאה מנכס מושכר

פלטפורמה ידידותית המאפשרת לשוכר ליצור דו"ח מקיף ומחייב מבחינה משפטית של מצב הנכס במועד הפינוי. הדו"ח הסופי כולל קריאות מונים, תמונות, סרטון והצהרה של כל השוכרים על מצב הנכס. הדו"ח מונע טענות וסכסוכים מיותרים עם בעל הנכס, על ידי תיעוד דיגיטלי של מצב הנכס נכון ליום הפינוי

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)

חוזה שכירות משנה דיגיטלי

חוזה סאבלט בין השוכר הראשי לשוכר המשנה

חוזה שכירות משנה (סאבלט) דיגיטלי מאפשר לשוכר/ים הראשי/ים (מי ששכר מבעל הנכס) ולשוכר/י המשנה למלא ולחתום על המסמך בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית.

רנטפייר מתגייסת לעזרה! לאור המצב, הורדנו את מחיר המוצר לזמן מוגבל ל-18 ש"ח (במקום 30 ש"ח)