fbpx

מסמך שינויים דיגיטלי

שינוי מוסכם בתנאי הסכם שכירות

מסמך שינוי הסכם שכירות דיגיטלי מאפשר לכל הצדדים להסכם לחתום על השינויים המוסכמים בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית.

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על המסמך באופן מקוון והעברתו לצדדים בתוך דקות

קל לשימוש

חתימה על המסמך באמצעות טלפון נייד, טאבלט או מחשב. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית ראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

  1. רכישה – המוצר הדיגיטלי נרכש באתר באמצעות מערכת תשלום מאובטחת
  2. מילוי פרטים – הרוכש מזין את פרטי המשכיר/ים והשוכר/ים – שם, כתובת מייל וטלפון נייד. כמו כן מזין את כתובת הנכס, ותאריך חתימת הסכם השכירות
  3. הזנת השינויים – המשכיר מקבל קישור באמצעות SMS לפתיחת המסמך הדיגיטלי. לאחר הליך אימות זיהוי (ר' סעיף 5 להלן), מזין המשכיר את השינויים שמבקש לערוך בהסכם השכירות המקורי וחותם דיגיטלית על המסמך
  4. SMS – השוכר/ים ומשכיר #2 (אם הוזנו פרטים של שני משכירים) מקבלים קישור באמצעות SMS המזמין אותם לצפות ולחתום על המסמך
  5. אימות זהות – מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של החותמים מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת
  6. חתימה – המשתתפים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך. ברגע שהאחרון חתם, המסמך נסגר באופן שלא ניתן לעשות בו שינויים נוספים
  7. שליחה – מסמך השינויים החתום והסגור נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של המשתתפים, כפי שהזין אותם רוכש המסמך. הקובץ כולל נספח המפרט מתי ואיזה פעולות בוצעו במסמך ועל ידי מי הן בוצעו 
  • ID VERIFICATION  -אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach
  • המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית 2001
  • המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך, בהתאם לתיקונים לחוק התשס״א –  2001

מסמך שינויים דיגיטלי

שינוי מוסכם בתנאי הסכם שכירות

מסמך שינוי הסכם שכירות דיגיטלי מאפשר לכל הצדדים להסכם לחתום על השינויים המוסכמים בקלות ובמהירות, מבלי צורך לצאת מהבית. המסמך החתום כולל אימות של החותמים והינו קביל מבחינה משפטית

שיתוף ב facebook
שתף לפייסבוק

תכונות ויתרונות

פשוט ומהיר

חתימה על השטר באופן מקוון והעברת המסמך החתום לבעל הנכס תוך דקות

קל לשימוש

חתימה על השטר באמצעות טלפון נייד, טאבלט או מחשב. קבלת המסמך החתום לדואר האלקטרוני של המשתתפים בהכנתו

מחייב מבחינה משפטית

כולל אימות זהות החותמים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מהמתקדמות בעולם. החתימה האלקטרונית ראיה וקבילה בכל הליך משפטי

מגן על החותמים

מבטל את הצורך בנסיעות ופגישות פנים אל פנים

חוקיות

חוקי לחלוטין על פי החוק הישראלי

ID VERIFICATION - אימות זיהוי החותם באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת של חברת Reach

המסמך החתום קביל משפטית לפי חוק חתימה אלקטרונית 2001

המסמך החתום אינו ניתן לשינוי וכולל תיעוד מלא של התהליך, בהתאם לתיקונים לחוק התשס״א - 2001

איך זה עובד

1. רכישה - המוצר הדיגיטלי נרכש באתר באמצעות מערכת תשלום מאובטחת

2.מילוי פרטים - הרוכש מזין את פרטי המשכיר/ים והשוכר/ים - שם, כתובת מייל וטלפון נייד. כמו כן מזין את כתובת הנכס, ותאריך חתימת הסכם השכירות

3. הזנת השינויים - המשכיר מקבל קישור באמצעות SMS לפתיחת המסמך הדיגיטלי. לאחר הליך אימות זיהוי (ר' סעיף 5 להלן), מזין המשכיר את השינויים שמבקש לערוך בהסכם השכירות המקורי וחותם דיגיטלית על המסמך

4. SMS – השוכר/ים ומשכיר #2 (אם הוזנו פרטים של שני משכירים) מקבלים קישור באמצעות SMS המזמין אותם לצפות ולחתום על המסמך

5.אימות זהות - מסמכי זהות (תעודת זהות/רשיון נהיגה/דרכון) של החותמים מאומתים באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת

6. חתימה - המשתתפים חותמים באופן דיגיטלי על המסמך. ברגע שהאחרון חתם, המסמך נסגר באופן שלא ניתן לעשות בו שינויים נוספים

7. שליחה - מסמך השינויים החתום והסגור נשלח כקובץ PDF לדוא"ל של המשתתפים, כפי שהזין אותם רוכש המסמך. הקובץ כולל נספח המפרט מתי ואיזה פעולות בוצעו במסמך ועל ידי מי הן בוצעו

יצירת מסמך שינוי תנאי שכירות בתוך דקות

Rentfair ... אין צורך בנייר

שיתוף ב facebook
שתף לפייסבוק

יש לנו פתרונות דיגיטליים נוספים למשכירי נכסים