fbpx

מרכז מידע

שאלות & תשובות

 "המשכיר", או כמו שאנו ברנטפייר מכנים אותו  "בעל הבית", הוא בעל הנכס, אשר מקנה לאדם אחר זכות להחזיק ולהשתמש בנכס.
"השוכר" הוא אדם אשר מקבל את הנכס להחזקתו לשם שימושו, תמורת תשלום.

בשנת 2017 ביצע המחוקק תיקונים לחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 אשר עוסק בהסדרתם של הסכמי שכירות ושאילה בישראל. במסגרת החקיקה שונו והתווספו מספר סעיפים בחוק, כאשר התוספת המרכזית עוסקת בחוזי שכירות למגורים. תיקונים אלו קיבלו את השם התקשורתי "חוק שכירות הוגנת".  אנו ברנטפייר משתמשים בשם זה או בקיצור "החוק החדש".

אנו ממליצים להשתמש ב"הסכם שכירות הוגנת" אותו תוכלו להוריד בקישור הזה. במידה ובעל הבית שלכם דואג לעריכת ההסכם - בקשו מראש את טיוטת ההסכם וקראו אותה בעיון. השוו אותה ל"הסכם השכירות הוגנת" ותנו למישהו שמבין בנושא לקרוא ולתת לכם את הערותיו. אל תהססו להתעקש על סעיפים לא סבירים.

אין לחייב אתכם בשכר טרחה של עורך הדין מטעם  בעל הבית. זה מנוגד לחוק!
אם לקחתם עו"ד שלכם – התשלום חל כמובן עליכם.

 • וודאו שהדירה תהיה מבוטחת בביטוח מבנה (נזקי מים, אש וכו') וצד ג' (נזקי גוף). 
 • מומלץ שההסכם יכלול סעיף שיאפשר לכם לעזוב את הדירה לפני תום מועד השכירות, בתנאי שתמצאו דיירים חלופיים באותם התנאים של  ההסכם שלכם. 
 • ודאו שקיים בהסכם סעיף הקובע שעל בעל הבית לשלם את כל העלויות הנוגעות לתיקון או הוצאה הקשורה לתשתית הדירה והבניין. 
 • אם יש פריטים המושכרים יחד עם הדירה (מזגן, מקרר, ארונות וכו'), יש לציין אותם מפורשות בהסכם. 

חשוב לוודא שהמשכיר הוא אכן בעל הנכס או מיופה כוח מטעמו. 

 • בקשו מבעל הבית את מספר הגוש החלקה ותת החלקה (אם קיים).  
 • צלמו את ת.ז של המשכיר בעת החתימה על ההסכם והשוו אותה לנסח הטאבו. 

שימו לב! אם רשומים מספר בעלי נכס בנסח הטאבו – על כולם לחתום על ההסכם. אם מדובר בייפוי כוח  - עליו להיות חתום בידי עו"ד.

אין לחייב אתכם בתשלום דמי התיווך של מתווך  שהמשכיר הזמין את שירותיו. זה מנוגד לחוק!
במידה ואתם פניתם למתווך וביקשתם ממנו שימצא עבורכם דירה – אז התשלום למתווך חל עליכם. החוק לא קובע דמי תיווך מקסימליים אולם דמי התיווך הנהוגים הם בגובה דמי שכירות של חודש בצירוף מע"מ.

 • ערבים: מדובר באנשים מטעמכם (אחד או יותר), אשר יאשרו בחתימתם כי הם ערבים להתחייבויותיכם כשוכרים של הדירה. זהו בטחון מקובל ללא עלות. 
 • שטר חוב: זהו שטר בו אתם מתחייבים לשלם לבעל הדירה סכום של כסף. מומלץ לחתום על שטר שבו הסכום הנקוב לא יעלה על מספר חודשי שכירות. בעל הדירה יכול להגיש את שטר החוב להוצאה לפועל ולממשו במקרה של הפרת ההסכם מצדכם. לעיתים נדרשים הערבים לחתום אף הם על שטר זה. זהו בטחון מקובל ללא עלות.
 • שיק ביטחון: זהו שיק רגיל המובטח למשכיר במקרה של הפרת הסכם, ללא תאריך, חתום בידיכם. המשכיר יכול לבקש לפקודת העירייה שבה נמצאת הדירה לחברת החשמל וכד'. רוב משכירי הדירות דורשים לקבל שיקים פתוחים (חתומים, אך לא כוללים סכום או תעריך פירעון) ולכן, הקפידו שעל כל שיק ביטחון שאתם משאירים בידי בעלי הדירה, יהיו כתובות המילים "שיק ביטחון". הקפידו שעל השיק משורטט קרוס בתוכו כתוב "למוטב בלבד". אין לתת שיק ללא שם המוטב!  
 • ערבות בנקאית: זוהי ערבות שתתבקש להוציא לטובת המשכיר. הוצאת הערבות כרוכה בעלות לא מבוטלת. על פי רוב תתבקשו להפקיד בבנק פיקדון בגובה הערבות. על פי החוק, מותר לבעל הבית לדרוש ערבות בסכום של עד 3 חודשי שכירות או שליש מדמי השכירות אם מדובר בפחות מ 9 חודשי שכירות.

לפי החוק, בעל הבית רשאי לממש את הערבות רק אם:

 1. לא שילמת את שכר הדירה
 2. לא שילמת את התשלומים בזמן (ארנונה, חשמל, מים וכו).
 3. לא תיקנת בדירה ליקויים שהיו באחריותך.
 4. לא פינית את הדירה במועד.

שימו לב! על בעל הבית להודיע לכם מראש על כוונתו לממש את הערבות ולתת לכם זמן סביר לתקן את ההפרה שבגללה הוא מבקש לממש את הערבות.

למרות החוק החדש, הערבויות המונפקות על ידי הבנקים הינן "אוטונומיות" – כלומר בעל הבית יכול בכל רגע לגשת לבנק שלך ולדרוש לקבל את כספי הערבות.

 • כתיבת שיק נעשית בעט ולא בעפרון.
 1. יש לוודא שבחלק העליון של השיק מודפס "למוטב בלבד" בין שני קווים מקבילים. אם לא – יש להוסיף זאת ידנית. המשמעות היא שניתן להפקיד את השיק אך ורק בחשבון בנק של המוטב. לא מומלץ לוותר על זה! 
 2.  בשדה “שלמו לפקודת” או “שלמו ל”, יש לרשום את שם האדם שלו אנו משלמים – בעל הבית הרשום בהסכם. 
 3. במלבן מימין שבו הסימן ₪ יש לרשום את סכום השיק בספרות. בקו היוצא ממנו יש לרשום את הסכום במילים, ובסופן להוסיף את המילה “בלבד”. 
 4. בתחתית השיק יש לרשום את תאריך התשלום הרצוי. 
 5. בתחתית השיק יש לחתום את חתימתכם כפי שחתמתם בבנק שלכם. 
 6. בספח השיק (החלק שנשאר אצלכם) מלאו את כל הפרטים לצרכי מעקב ובקרה. 

חשוב!! הקפידו שתהיה יתרה מספקת בחשבונכם בעת פירעון השיק. אם יש בעיה – דברו עם בעל הבית, התקשרו לסניף הבנק שלכם או בקשו עזרה מחבר. שיק חוזר משאיר אתכם עם כתם לכל החיים ☹

לפי החוק בישראל, במידה והדירה ששכרתם אינה ראויה למגורים -  זכותכם להשתחרר מההסכם. זכות זו עומדת לכם גם אם בהסכם כתוב שבדקתם את הדירה והיא מתאימה לכם.

דירה העונה על כל התנאים הבאים:

 • יש בדירה מערכת ביוב, כולל ניקוז קבוע של השפכים. 
 • יש בדירה נקודות חשמל ותאורה.
 • יש בדירה פתחי אוורור ותאורה טבעית אשר ניתנים לסגירה, כולל דלת כניסה ראשית ננעלת.
 • יש בדירה ברזים עם מי שתייה.
 • קיימת הפרדה בקיר בין השירותים לשאר הדירה.
 • הדירה אינה מהווה סכנה לשוכר מבחינה רפואית או בטיחותית .

היום בו אתם נכנסים לדירתכם החדשה חשוב ביותר לכל תקופת השכירות שלכם! 

 • עבדו עם "רשימות המטלות" (צ'ק-ליסט) המופיע בהמשך דף זה. 
 • הכינו דו"ח כניסה לדירה - לחצו על כפתור ה "מעבר דירה" שבאזור האישי.

החוק לא מחייב להעביר את החשבונות (ארנונה, מים, חשמל..) על שם השוכר. המשכיר רשאי לדרוש זאת ובמידה רבה של צדק – מי שרשום בחשבון הוא זה שמחויב לשלם אותו.

החוק קובע כי עליכם לתקן בעצמכם תקלה קלת ערך (כזאת שלא דורשת בעל מקצוע ובעלות של כמה עשרות שקלים). בנוסף, אם הליקוי או הנזק נגרם בגלל שימוש לא סביר שלכם בדירה – זה על חשבונכם ובאחריותכם.

במרבית המקרים זה לא המצב, ועל בעל הבית לדאוג לתקן את התקלה.
החוק קובע כי מרגע שהודעתם לבעל הבית, עליו לדאוג לתיקון התקלה בתוך זמן סביר:   

 • תקלה דחופה שלא מאפשרת מגורים סבירים  בדירה– עד 3 ימים!
 • תקלה קלה – עד 30 יום.

בעל הבית לא תיקן? החוק מאפשר לך לתקן על חשבונך, ולקזז את הסכום ששילמת משכר הדירה הבא שלך.

החוק קובע שבעל הבית אינו רשאי לדרוש ממך לשלם על: 

 • שדרוג מערכות ומתקנים, בבניין או בדירה (למעט אם מדובר בשדרוג שביקש השוכר). 
 • תשלומי ביטוח מבנה על הדירה. 
 • תשלומים שבעל הבית חייב לצד שלישי – למשל לעורך דין, או מתווך שהוא התקשר עמו.

 • לפי חוק שכירות הוגנת, רשאי (אך לא חייב) בעל הבית לחייב אתכם לשלם:
  • שכר דירה
  • מסים עירוניים (ארנונה).
  • תשלומים עבור שירותים שוטפים  - מים, חשמל, גז, אינטרנט..  
  • תשלומים עבור אחזקה שוטפת של הבניין (ועד בית).

תכלס, עכשיו מגיע החלק הכי חשוב בשכירות שלכם! אל "תחפפו". 

 • עבדו עם "רשימות המטלות" (צ'ק-ליסט) המופיע בהמשך דף זה. 
 • הכינו דו"ח יציאה מהדירה  - לחצו על כפתור ה "מעבר דירה" שבאזור האישי.

לא. עליכם לצבוע את הדירה רק אם הדבר כתוב מפורשות בהסכם.

בהנחה ששילמת את כל התשלומים החלים עליך ואין כל נזק שנגרם באשמתך, על בעל הבית להחזיר לך את כל הערבויות והביטחונות שנתת עד 60 יום לאחר סיום תקופת השכירות. חשוב לקבל (פיזית ביד) את כל הביטחונות והערבויות שנתתם ולא להסתפק באישור בכתב מבעל הבית. 

חובת ביטול רישום החשבונות על שמכם חלה עליכם בלבד!
אם לא תעשו זאת – אתם תהיו אחראים לתשלומים העתידיים של השוכר שיכנס במקומכם לדירה. הודיעו לכל אחד מהספקים (חשמל, מים, ארנונה, גז, אינטרנט וכו') על יציאתכם מהדירה. הקפידו למסור קריאת מונה עדכנית ליום היציאה. דאגו לקבל אישור בכתב על ההודעה!

רשימות ביצוע (צ'ק ליסט)

בחרו את הרשימה הרצויה וסמנו בה משימות שבצעתם. הרשימה המעודכנת נשמרת במערכת ותוכלו לחזור אליה בכל שלב.​

המליצו עלינו

נעזרתם ברנטפייר? ספרו לחברכם